Apr 21, 2021
Paskenduolė
Posted by Antanas Vienuolis

None

 • Title: Paskenduolė
 • Author: Antanas Vienuolis
 • ISBN: 9955475404
 • Page: 383
 • Format: Paperback
 • Paskenduol None

  metaphor

  kai po pusvaland io i po debes lio i lind s m nulis ap viet em , tylu ir ramu buvo nurimusiame vandens plote sald iai miegojo ajerai, snaud ant meld pasir musios nendr s, ir milijonai vaig deli i r jo i dangaus e eran Miegojo ir mon s, ir gamta, tik vienas vienu is m nuo, li dnas ir susim st s, bud jo ties ta nelaiminga alimi, kur taip daug meld iamasi ir taip daug a ar liejama.


  Neri.

  Labai puiki istorija Senesniais laikais pastoti ne santuokoje buvo did iausia g da, o dabar, kai yra MTV, merginos tik ir laukia savo lov s valandos i istorija li dna ir pamokanti Visi tur t perskaityti ir iek tiek pasimokyti i Veronikos negand.  • Free Read Paskenduolė - by Antanas Vienuolis
   383 Antanas Vienuolis
  Paskenduolė