Sep 21, 2020
Tanpınar'a Biraz Huzur Verelim
Posted by Oğuz Demiralp

Tanp nar duvar na O uz Demiralp ten ikinci k e ta Tanp nar, bug ne dek zerine belki de en ok al lm yazarlar m zdan te bunlar n ba nda gelen, Kutup Noktas Ahmet Hamdi Tanp nar zerine Ele tirel Deneme 1993 adl ilk kitab ndan sonra da O uz Demiralp, Tanp nar zerine d nce retmeyi hep s rd rd Tanp nar a Biraz Huzur Verelim deki yaz lar nda tarih, sanTanp nar duvar na O uz Demiralp ten ikinci k e ta Tanp nar, bug ne dek zerine belki de en ok al lm yazarlar m zdan te bunlar n ba nda gelen, Kutup Noktas Ahmet Hamdi Tanp nar zerine Ele tirel Deneme 1993 adl ilk kitab ndan sonra da O uz Demiralp, Tanp nar zerine d nce retmeyi hep s rd rd Tanp nar a Biraz Huzur Verelim deki yaz lar nda tarih, sanat, felsefe, yaz n, m zik ve resim var Demiralp, geni bir k lt rel perspektifle Tanp nar n zihin d nyas n tarayarak hem kitaplar aras ndaki ba lant lar hem de ba ka yazarlarla ili kilerini ortaya kar yor Daha da nemlisi, Tanp nar s z konusu oldu unda her zaman yeni eyler s ylenebilece ini g steriyor Tan t m B lteninden

 • Title: Tanpınar'a Biraz Huzur Verelim
 • Author: Oğuz Demiralp
 • ISBN: -
 • Page: 180
 • Format: Paperback
 • Tanp nar a Biraz Huzur Verelim Tanp nar duvar na O uz Demiralp ten ikinci k e ta Tanp nar bug ne dek zerine belki de en ok al lm yazarlar m zdan te bunlar n ba nda gelen Kutup Noktas Ahmet Hamdi Tanp nar zerine Ele tirel Deneme

  Hakan T

  O.Demiralp in Tanp nar a Biraz Huzur Verelim i, yine Tanp nar zerine yazd Kutup Noktas na g re daha g ncel, daha i ine girilebilir yaz lardan olu uyor Bir o u dergilerde veya ns z olarak daha nce yay nlanm zt rk e dozu da daha normal ve yer yer sohbet havas na d n en slubu okumay kolayla t r yor Ama kitab n znesi Tanp nar olunca kolay terimini herhalde ok dikkatli kullanmak gerek Sonu olarak Tanp nar daha iyi anlamak, farkl okumalara yelken a mak i in ok faydal bir eser te bu kitab n imdiye kada [...]  • [PDF] ↠ Tanpınar'a Biraz Huzur Verelim | BY ↠ Oğuz Demiralp
   180 Oğuz Demiralp
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Tanpınar'a Biraz Huzur Verelim | BY ↠ Oğuz Demiralp
   Posted by:Oğuz Demiralp
   Published :2019-05-18T16:44:52+00:00