Jul 08, 2020
Plastusiowy Pamiętnik
Posted by Maria Kownacka

Plastu to ma y ludzik z plasteliny, bardzo popularny w rod dzieci Doskonale przekazuje on pierwsze do wiadczenia i wzruszenia ze szkolnego ycia Co wi cej, Plastu nie jest tylko obserwatorem przygod uczniowskich, ale sam bierze w nich udzia Dotrzymuje kroku ma ej Tosi i jej kolegom w dostosowywaniu si do obowi zkow ucznia, zasad kole e stwa, porz dku i poszanowaniaPlastu to ma y ludzik z plasteliny, bardzo popularny w rod dzieci Doskonale przekazuje on pierwsze do wiadczenia i wzruszenia ze szkolnego ycia Co wi cej, Plastu nie jest tylko obserwatorem przygod uczniowskich, ale sam bierze w nich udzia Dotrzymuje kroku ma ej Tosi i jej kolegom w dostosowywaniu si do obowi zkow ucznia, zasad kole e stwa, porz dku i poszanowania cudzej w asno ci Trudno o lepsz lektur dla pierwszoklasisty Niezwykle kolorowe i nowatorskie pod wzgl dem edytorskim wydanie czyli zupe nie nowa aran acja i nowoczesny projekt graficzny odr niaj t edycj od wszystkich dotychczasowych Barwne i pe ne ycia ilustracje oraz dynamiczny uk ad tekstu wydobywaj z dobrze wszystkim znanego utworu nowe tre ci.

 • Title: Plastusiowy Pamiętnik
 • Author: Maria Kownacka
 • ISBN: 9788375680768
 • Page: 198
 • Format: None
 • Plastusiowy Pami tnik Plastu to ma y ludzik z plasteliny bardzo popularny w rod dzieci Doskonale przekazuje on pierwsze do wiadczenia i wzruszenia ze szkolnego ycia Co wi cej Plastu nie jest tylko obserwatorem przygod uc

  Magdalena

  Charakterystyczny styl Kownackiej sprawia, e to ksi ka doskona a do g o nego czytania Ma y plastusiowy mi jak to okre li a moja c rka mieszka w drewnianym pi rniku Tosi, zaraz obok gumki, stal wek, o wka, pi ra i scyzoryka W szkole spotykaj ich liczne przygody, a jakby mimochodem wiele uczymy si o dobrym wychowaniu.


  Anna

  Jedna z pierwszych ksi ek, jakie przeczyta am Dla dzieci i do wspominania dla rodzic w.  • DOWNLOAD PDF ↠ Plastusiowy Pamiętnik - by Maria Kownacka
   198 Maria Kownacka
  • thumbnail Title: DOWNLOAD PDF ↠ Plastusiowy Pamiętnik - by Maria Kownacka
   Posted by:Maria Kownacka
   Published :2020-01-20T12:25:23+00:00